Voz de Barro

Síguenos en twitter

O tempo en Barro

Tiempo en Barro

martes, 27 de junio de 2017

La Xunta confirma que la mejora de la PO-531 tendrá continuidad con una nueva rotonda en A DevesaDa por finalizada la construcción de la glorieta de acceso al polígono de Sequeiros, en Curro

La Consellería de Infraestructuras de la Xunta de Galicia confirmó ayer que las actuaciones de mejora de la seguridad vial en la carretera entre Vilagarcía y Pontevedra (la PO-531) tendrán continuidad tras la finalización de las obras de construcción de la rotonda de acceso al polígono de Sequeiros en Curro.
Según la Xunta, la construcción de esta glorieta forma parte de un proyecto más amplio de mejora de la seguridad vial en este vial que se "seguirá ejecutando de forma progresiva y conforme a las prioridades que trasladen los vecinos y el Concello". En este caso, la siguiente actuación que contempla la administración autonómica es la construcción de una rotonda en el lugar de A Devesa, en el punto kilométrico 7.150 del vial en el término municipal de Pontevedra, tal y como habían acordado con los vecinos.
La Consellería de Infraestructuras da por finalizadas las obras de construcción de la glorieta de Sequeiros, en la que se invirtieron más de 380.000 euros. Una actuación que se llevó a cabo con el objetivo de lograr una reducción de velocidad de circulación en el punto kilómetro 8 de esta carretera, la conocida como curva de Curro, en donde se estaba registrando una importante accidentalidad.
La Xunta explicó que el exceso de velocidad se identificó como "una de las principales causas de accidentalidad que se registra en ese tramo y, por lo tanto, la construcción de la glorieta obligará a la reducción de la velocidad por parte de los conductores". Además, se ha reorganizado el tráfico en la zona impidiendo así los peligrosos giros a la izquierda que se realizaban desde el carril central en dirección hacia Vilagarcía tanto hacia la ITV de Curro como hacia el polígono de Sequeiros. La actuación también permitió reconstruir dos paradas de autobús que permiten a los vehículos parar sin obstáculizar el carril de circulación

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2017/06/25/xunta-confirma-mejora-po-531/1705303.html

O CIFP A XUNQUEIRA (PONTEVEDRA) SERÁ O PRIMEIRO QUE OFERTE O CICLO DE PROMOCIÓN DE IGUALDADE DE XÉNERO  A Consellería de Cultura e Educación oferta máis de 9600 prazas en primeiro curso de FP na provincia de Pontevedra Santiago, 20 de xuño de 2017.- A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria porá nas próximas horas a disposición da cidadanía no portal educativo http://www.edu.xunta.es/fp/ o borrador da oferta de ciclos formativos para o curso 2017/18, a través do que se ofrecen 9.643 prazas en primeiro curso en centros públicos da provincia de Pontevedra (un incremento de aproximadamente o 0,8%), en 383 ciclos e programas formativos autorizados; entre eles, o primeiro ciclo de Promoción de igualdade de xénero. Delas, 7057 forman parte do réxime ordinario – 2863 en grao medio, 3034 en grao superior e 1160 en FP Básica-, mentres que outras 1579 son do réxime modular para persoas adultas – 724 en grao medio e 855 en grao superior-, 600 do réxime modular a distancia – 150 en grao medio e 450 en grao superior-, 227 en FP Dual – 85 en grao medio e 142 en grao superior-, e outras 180 en programas formativos para persoas con necesidades específicas de atención educativa. Esta oferta avanza na implantación dos ciclos adaptados ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e ás necesidades do sistema produtivo galego, ao tempo que se axusta á demanda analizada de anos anteriores e á do mercado laboral, unha das claves para a empregabilidade dos titulados na FP galega. Neste sentido cómpre lembrar que a Consellería mantén un contacto constante co tecido socio-produtivo de cada comarca para dar resposta á demanda de titulados que solicitan as empresas, o que redunda nunha maior facilidade para que o alumnado da FP galega acceda a un posto de traballo ao rematar os seus estudos. Novos ciclos A principal novidade na provincia para o curso que vén é a oferta de tres ciclos de nova creación, nomeadamente os de FP Básica de Mantemento de vivendas (IES Chan do Monte, Marín) e de Actividades domésticas e limpeza de edificios (IES Primeiro de Marzo, Baiona) e o de grao superior en réxime ordinario de Promoción de igualdade de xénero (CIFP A Xunqueira, Pontevedra), o primeiro que se pon en marcha en Galicia. Ademais, implantaranse como novidade nos respectivos centros os ciclos de grao superior en réxime ordinario de Deseño e amoblamento (CIFP A Xunqueira) e o de Sistemas de telecomunicacións e informáticos (IES Escolas Proval, Nigrán). No réxime modular para adultos, en modalidade presencial, o CIFP Manuel Antonio (Vigo) ofertará por primeira vez o de grao superior de Anatomía patolóxica e citodiagnóstico. Aposta pola FP Dual Asemade, o CIFP Carlos Oroza ofertará unha das tres dobres titulacións dos ciclos superiores en Dirección de cociña e en Dirección de servizos de restauración, que se imparten por primeira vez en Galicia, en colaboración con Arlea Hotels. Deste xeito, o alumnado poderá obter estes dous títulos en tres cursos académicos en lugar dos catro habituais. Ademais será novo nesta modalidade o ciclo de grao superior de Mecatrónica industrial (IES Fermín Bouza Brey, Vilagarcía de Arousa, con 8 empresas do sector de conservas de produtos do mar e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos - Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca -ANFACO-CECOPESCA-). No referido ás reedicións (proxectos de FP Dual xa desenvolvidos en anos anteriores, que ofertan de novo prazas en primeiro curso), seráo en grao medio o ciclo de Confección e moda (CIFP Manuel Antonio, Vigo, Sociedad Textil Lonia). En grao superior reeditarase o ciclo de grao superior de Xestión de aloxamentos turísticos (CIFP Carlos Oroza, Pontevedra, con Arlea Hotels). Modificacións Como é habitual, a oferta de FP fluctúa para adaptarse á demanda do alumnado e ás necesidades do tecido produtivo de cada zona, o que supón unha oportunidade laboral para os titulados. Deste xeito, o novo mapa contempla cambios dun ciclo por outro ou dun réxime a outro en diferentes centros. Así o IES Plurilingüe A Paralaia (Moaña) deixará de impartir o ciclo de FP Básica de Fabricación e montaxe e Electricidade e electrónica (este último tamén deixa de ofertarse no IES Primeiro de Marzo de Baiona) para incorporar o ciclo de FP Básica de Instalación electrotécnicas e mecánica. No caso dos ciclos de grao medio e superior en réxime ordinario os principais cambios prodúcense no IES Monte da Vila (O Grove), onde se cambia o de Instalacións de telecomunicacións polo de Sistemas microinformáticos e redes, ambos de grao medio; e no IES Ramón Cabanillas (Cambados), que comeza a impartir o superior de Vitivinicultura e deixa de ofertar o medio de Aceites de oliva e viños. Ademais, e polo réxime rotatorio que teñen estes ciclos, o Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa incorpora o ciclo de grao medio en Operacións subacuáticas e hiperbáricas. No réxime modular de adultos en modalidade presencial, o grao superior de Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns no CIFP Manuel Antonio (Vigo) substitúese polo devandito de Anatomía patolóxica e citodiagnóstico, ambos de grao superior. Na modalidade a distancia, deixa de ofertarse no CIFP Manuel Antonio de Vigo o ciclo de grao superior en Laboratorio de análise e de control de calidade, que si se ofrece en presencial. Por outra banda, deixa de ofertarse por falta de alumnado, no réxime modular para adultos presencial o ciclo de grao medio de Instalacións de produción de calor do IES Chan do Monte (Marín) e o de grao superior de Eficiencia enerxética e enO CIFP A XUNQUEIRA (PONTEVEDRA) SERÁ O PRIMEIRO QUE OFERTE O CICLO DE PROMOCIÓN DE IGUALDADE DE XÉNERO erxía solar térmica do CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo).

§  A Consellería de Cultura e Educación oferta máis de 9600 prazas en primeiro curso de FP na provincia de Pontevedra

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria porá nas próximas horas a disposición da cidadanía no portal educativo http://www.edu.xunta.es/fp/  o borrador da oferta de ciclos formativos para o curso 2017/18, a través do que se ofrecen 9.643 prazas en primeiro curso en centros públicos da provincia de Pontevedra (un incremento de aproximadamente o 0,8%), en 383 ciclos e programas formativos autorizados; entre eles, o primeiro ciclo de Promoción de igualdade de xénero. Delas, 7057 forman parte do réxime ordinario – 2863 en grao medio, 3034 en grao superior e 1160 en FP Básica-, mentres que outras 1579 son do réxime modular para persoas adultas – 724 en grao medio e 855 en grao superior-, 600 do réxime modular a distancia – 150 en grao medio e 450 en grao superior-,  227 en FP Dual – 85 en grao medio e 142 en grao superior-, e outras 180 en programas formativos para persoas con necesidades específicas de atención educativa.

Esta oferta avanza na implantación dos ciclos adaptados ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e ás necesidades do sistema produtivo galego, ao tempo que se axusta á demanda analizada de anos anteriores e á do mercado laboral, unha das claves para a empregabilidade dos titulados na FP galega. Neste sentido cómpre lembrar que a Consellería mantén un contacto constante co tecido socio-produtivo de cada comarca para dar resposta á demanda de titulados que solicitan as empresas, o que redunda nunha maior facilidade para que o alumnado da FP galega acceda a un posto de traballo ao rematar os seus estudos.

Novos ciclos
A principal novidade na provincia para o curso que vén é a oferta de tres ciclos de nova creación, nomeadamente os de FP Básica de Mantemento de vivendas (IES Chan do Monte, Marín) e de Actividades domésticas e limpeza de edificios (IES Primeiro de Marzo, Baiona) e o de grao superior en réxime ordinario de Promoción de igualdade de xénero (CIFP A Xunqueira, Pontevedra), o primeiro que se pon en marcha en Galicia.

Ademais, implantaranse como novidade nos respectivos centros os ciclos de grao superior en réxime ordinario de Deseño e amoblamento (CIFP A Xunqueira) e o de Sistemas de telecomunicacións e informáticos (IES Escolas Proval, Nigrán). No réxime modular para adultos, en modalidade presencial, o CIFP Manuel Antonio (Vigo) ofertará por primeira vez o de grao superior de Anatomía patolóxica e citodiagnóstico.

Aposta pola FP Dual
Asemade, o CIFP Carlos Oroza ofertará unha das tres dobres titulacións dos ciclos superiores en Dirección de cociña e en Dirección de servizos de restauración, que se imparten por primeira vez en Galicia, en colaboración con Arlea Hotels. Deste xeito, o alumnado poderá obter estes dous títulos en tres cursos académicos en lugar dos catro habituais. Ademais será novo nesta modalidade o ciclo de grao superior de Mecatrónica industrial (IES Fermín Bouza Brey, Vilagarcía de Arousa, con 8 empresas do sector de conservas de produtos do mar e a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos - Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca -ANFACO-CECOPESCA-).

No referido ás reedicións (proxectos de FP Dual xa desenvolvidos en anos anteriores, que ofertan de novo prazas en primeiro curso), seráo en grao medio o ciclo de Confección e moda (CIFP Manuel Antonio, Vigo, Sociedad Textil Lonia). En grao superior reeditarase o ciclo de grao superior de Xestión de aloxamentos turísticos (CIFP Carlos Oroza, Pontevedra, con Arlea Hotels).

Modificacións
Como é habitual, a oferta de FP fluctúa para adaptarse á demanda do alumnado e ás necesidades do tecido produtivo de cada zona, o que supón unha oportunidade laboral para os titulados. Deste xeito, o novo mapa contempla cambios dun ciclo por outro ou dun réxime a outro en diferentes centros.

Así o IES Plurilingüe A Paralaia (Moaña) deixará de impartir o ciclo de FP Básica de Fabricación e montaxe e Electricidade e electrónica (este último tamén deixa de ofertarse no IES Primeiro de Marzo de Baiona) para incorporar o ciclo de FP Básica de Instalación electrotécnicas e mecánica.

No caso dos ciclos de grao medio e superior en réxime ordinario os principais cambios prodúcense no IES Monte da Vila (O Grove), onde se cambia o de Instalacións de telecomunicacións polo de Sistemas microinformáticos e redes, ambos de grao medio; e no IES Ramón Cabanillas (Cambados), que comeza a impartir o superior de Vitivinicultura e deixa de ofertar o medio de Aceites de oliva e viños. Ademais, e polo réxime rotatorio que teñen estes ciclos, o Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa incorpora o ciclo de grao medio en Operacións subacuáticas e hiperbáricas.

No réxime modular de adultos en modalidade presencial, o grao superior de Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns no CIFP Manuel Antonio (Vigo) substitúese polo devandito de Anatomía patolóxica e citodiagnóstico, ambos de grao superior. Na modalidade a distancia, deixa de ofertarse no CIFP Manuel Antonio de Vigo o ciclo de grao superior en Laboratorio de análise e de control de calidade, que si se ofrece en presencial.

Por outra banda, deixa de ofertarse por falta de alumnado, no réxime modular para adultos presencial o ciclo de grao medio de Instalacións de produción de calor do IES Chan do Monte (Marín) e o de grao superior de Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica do CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo).

A XUNTA ABRIRÁ EXPEDIENTES INFORMATIVOS ANTE O ELEVADO INCUMPRIMENTO DOS SERVIZOS MÍNIMOS NA FOLGA DE TRANSPORTE, CON MILES DE ALUMNOS E FAMILIAS AFECTADOS
A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez e o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, mantiveron hoxe un encontro para analizar a incidencia da folga do transporte público


§  Vázquez Mourelle desminte que o novo Plan supoña a redución de 1.000 empregos, xa que esta iniciativa blinda os traballos no sector, que incluso se incrementarán ao aumentar o número de coidadores para velar pola seguridade dos escolares
§  O conselleiro de Educación, Román Rodríguez,  lamenta que o incumprimento dos servizos mínimos impida o dereito dos alumnos a acudir aos seus centros escolares e obstaculice a conciliación familiar
§  Román Rodríguez fai un chamamento á responsabilidade que faga compatible o exercicio lexítimo da folga co cumprimento dos servizos mínimos e o respecto aos dereitos do conxunto da cidadanía

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez e o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, xunto cos secretarios xerais técnicos das respectivas consellerías, Joaquín Macho e Jesús Oitavén, e o director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, mantiveron un encontro para analizar a incidencia da folga do transporte público, no que acordaron a apertura de expedientes informativos ante o elevado incumprimento dos servizos mínimos, con miles de alumnos e familias afectados. O Goberno galego, unha vez iniciados estes expedientes ás empresas e analizados os datos necesarios, avaliará se é precisa a imposición de sancións. 

Vázquez Mourelle lamentou que o incumprimento dos servizos mínimos de transporte estea a vulnerar o dereito á educación dos menores e a ocasionar molestias aos seus familiares.

A conselleira desmentiu rotundamente que o novo Plan de transporte público vaia supoñer a redución de 1.000 empregos, xa que se descartan a supresión de servizos. Neste sentido, precisou que sucede máis ben o contrario, pois este plan que está a impulsar a Xunta nace da premisa de garantir os postos de traballo no sector, que incluso se incrementarán ao aumentar substancialmente o número de coidadores coa fin de velar pola seguridade dos escolares nos autobuses.

Ethel Vázquez reiterou que a Xunta mantén as portas abertas para abordar o plan, pero subliñou que o incumprimento dos servizos non son o camiño do diálogo.

Pola súa banda, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez tamén lamentou o incumprimento dos servizos mínimos, que no caso do transporte escolar está vulnerando o dereito á educación dos alumnos e impedíndolles acudir aos seus centros escolares. Ademais, engadiu que esta situación tamén está a prexudicar á conciliación das familias.

Román Rodríguez fixo un chamamento á responsabilidade que faga compatible o exercicio lexítimo da folga co cumprimento dos servizos mínimos e o respecto aos dereitos do conxunto da cidadanía.

A XUNTA MANTÉN A SÚA OFERTA DE DIÁLOGO E NEGOCIACIÓN SOBRE UN PLAN DE TRANSPORTE QUE TEN POR OBXECTIVO GARANTIR OS SERVIZOS AOS CIDADÁNS E OS EMPREGOS NO SECTOR
A Consellería de Infraestruturas mantén as portas abertas e reitera a súa plena disposición a revisar coas centrais sindicais os aspectos laborais dos 42 contratos do Plan, así como a analizar as propostas que queira presentar a patronal


·         O Diario Oficial de Galicia fai pública hoxe a orde pola que se establecen os servizos mínimos para as xornadas de folga convocadas e que se establecen na práctica totalidade para as rutas do transporte escolar

A Xunta mantén a súa oferta de diálogo e negociación sobre a primeira fase do Plan de transporte público de Galicia, unha iniciativa que ten como único obxectivo garantir os servizos aos cidadáns e os postos de traballo no sector. Este plan é a resposta do Goberno galego á decisión de parte das empresas de transporte a non seguir prestando máis de 500 liñas de autobús a partir do vindeiro mes de agosto.

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda mantén as portas abertas e reitera a súa plena disposición a revisar coas centrais sindicais os aspectos laborais dos 42 contratos do Plan de transporte público, co obxectivo de acadar solucións de consenso que ofrezan as garantías que demandan os representantes dos traballadores.

Así mesmo, o Goberno galego manifesta tamén, novamente, que está aberto a analizar as propostas que desexen presentar as empresas representadas polas diferentes federacións de transportistas de Galicia.

O Plan elaborado polo Goberno galego supón unha reordenación do actual sistema de concesións de transporte naquelas zonas afectadas polas renuncias empresariais. As liñas de transporte agrúpanse nun total de 42 contratos comarcais economicamente viables que terán vixencia ata 2019.

A principal novidade deste sistema radica na integración das liñas de transporte escolar no marco xurídico do transporte regular, unha modalidade a efectos únicos de xestión, que blindando e reforzando a atención prioritaria das necesidades dos alumnos, permite multiplicar as  posibilidades de mobilidade da poboación rural.

Entre as grandes vantaxes deste plan está o feito de que todas as liñas de transporte escolar que se integren no transporte regular en Galicia contarán cun monitor acompañante, situándose por riba das exixencias legais.

Ademais, a posta en marcha da primeira fase do novo Plan de transporte público de Galicia permitirá mellorar o funcionamento deste servizo en preto de 200 concellos galegos. Neles máis que duplicarase o número de paradas de autobús xeral e 1,7 millóns de persoas terán unha parada a menos de 500 metros da súa casa.

Un sistema testado con éxito en varias autonomías
A integración do transporte escolar no transporte regular funciona desde hai anos con normalidade noutras comunidades de España, como Castela e León, Asturias, País Vasco e Navarra.

Esta integración constitúe a tendencia xeral nos plans de futuro do resto de autonomías, na procura dunha optimización e racionalización da oferta de servizos de transporte público, un obxectivo especialmente xustificado no caso de Galicia, onde a atención das necesidades de mobilidade da poboación está marcada pola alta dispersión da poboación e onde se estima que as rutas de transporte escolar representan o 40% do total do Estado.

Outra das características do Plan é o seu deseño orientado á realidade do tecido empresarial galego do sector do transporte, xa que os contratos requiren dunha media de 13 autobuses para poder realizar os servizos que recollen, ao tempo que se abre a posibilidade de que as empresas concurran aos mesmos a través dunha UTE.

O Diario Oficial de Galicia fai pública hoxe a orde pola que se establecen os servizos mínimos para as xornadas de folga convocadas e que se establecen nun 40% para os servizos xerais e do 100% para o transporte escolar.

En todo caso, o Goberno galego solicita que as centrais sindicais reconsideren a convocatoria de folga prevista para mañá e o mércores, xa que ao coincidir coa última semana do curso escolar poderá afectar aos alumnos que tiñan programadas excusións, así como dificultar os desprazamentos dos traballadores.