Voz de Barro

Síguenos en twitter

O tempo en Barro

Tiempo en Barro

miércoles, 30 de abril de 2014

Arranca a tempada de pesca do salmón e do reo coa oferta de máis de 28.000 permisos de captura nas augas da comunidade


  • Esta actividade deportiva prolongarase dende mañá ata o 31 de xullo nos coutos de salmón e ata o 30 de setembro nos coutos de reo e tramos de pesca sen morte e permitirá a presenza dun máximo de 400 pescadores ao día nos tramos acoutados
  • As xornadas hábiles seguen sendo esta tempada todos os días, excepto os luns con carácter xeral e os xoves nos tramos acoutados
  • A talla mínima é de 45 cm no caso do salmón cunha cota máxima dun exemplar por pescador e día, mentres que para o reo a cota é de 5 de 35 cm
  • Suben as cotas totais de captura nalgúns ríos pola mellora das expectativas cara a tempada: 40 salmóns no Ulla e 12 no Lérez.
 
Na xornada de mañá iníciase a tempada de pesca de reo e salmón nas augas competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, que rematará o día 31 de xullo, prolongándose ata o día 30 de setembro nos coutos de reo e nos tramos de pesca sen morte, acoutados ou non, situados en masas de auga salmoneiras ou de reo.
A dirección xeral de Conservación da Natureza oferta un total de máis de 28.000 permisos de reo ou salmón na totalidade das augas da Comunidade, unhas cifras similares ás de 2013. Nos tramos acoutados para estas especies (15 para o reo e 11 para o salmón) permitirase a práctica desta modalidade deportiva a un máximo 400 pescadores cada día.
Compre lembrar que o 27 de abril comezou nos tramos do río Eo compartidos co Principado de Asturias e no tramo internacional do Miño a tempada comezou xa o primeiro de marzo. Así o primeiro de maio quedan finalmente abertas para a pesca todas as augas continentais de Galicia -exceptuando as vedadas- posto que tamén se abren ese día as augas de alta montaña.
En relación coas tallas e o número de capturas, o número autorizado de capturas é de 1 salmón por pescador e día, sendo a súa talla mínima legal de 45 cm. No caso do reo de forma xeral só se autoriza a captura de 5 exemplares diarios por pescador, que computan igualmente na cota total autorizada para a troita: en xeral 10 exemplares por pescador e día, dos que só 5 poderán ser reos. A talla mínima legal vixente do reo é de 35 cm.
Nos tramos compartidos do Eo a talla mínima legal do reo é de 25 cm e autorízase a captura total e indistinta de 8 troitas ou reos. Esta tempada as cotas totais de capturas por ríos establécense en 8 exemplares no Miño (couto de Frieira), 12 no Lérez, 40 no Ulla, 5 no Mandeo, 15 no Masma e 10 no couto de Salmeán no río Eo, no que non hai cota total nos tramos acoutados por debaixo do dito couto. As subas nas cotas de algúns ríos obedecen a unhas mellores perspectivas para esta tempada.
Xornadas hábiles e horarios
As xornadas hábiles seguen sendo esta tempada todos os días, excepto os luns con carácter xeral e os xoves nos tramos acoutados. Nos coutos conveniados os xoves serán hábiles na modalidade de pesca sen morte.
Os horarios de pesca fíxanse de acordo co disposto na lei de pesca fluvial: desde unha hora antes do alba ata unha hora despois do ocaso, conforme ás horas oficiais publicadas na web de Meteogalicia, tomando como referencia a localidade máis próxima ao momento onde se estea pescando.
Histórico das capturas
No período comprendido entre 1990 e 2013, as capturas de salmón reflicten un declive ata a segunda metade dos anos 90 do século pasado. O esforzo realizado en materia de accesibilidade, repoboacións con salmóns de orixe autóctona e limitación da presión de pesca -entre outros- conduciu a un lixeiro repunte que permitiu manter a súa explotación ata hoxe en día, só baixo unhas condicións moi restritivas.
 En relación co número de reos guiados nos ríos galegos é unha porcentaxe pequena dos que se capturan, pero pode dar unha idea do estado das poboacións. Aínda que o número de capturas decrece ano a ano hai que tomar en consideración que a talla mínima foise reducindo progresivamente ao longo dos anos. Hoxe é, en xeral, de 35 cm e exclúe aos reos máis pequenos que só pasaron uns meses no mar desde que migraron a principios de primavera e que antes conformaban a maior parte das capturas.
 Convenios coas entidades colaboradoras
Co fin de preservar a riqueza piscícola e da mellora do ecosistema fluvial dos seus coutos, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas asinou convenios de colaboración coas sociedades de pesca fluvial das catro provincias.
Os convenios da convocatoria deste ano 2014 baséanse nunha redacción moito máis obxectiva que os anteriores, e explican claramente as accións e investimentos aos que se comprometen cada unha das partes asinantes. Así, a Consellería comprométese a reservar ás entidades colaboradoras unha porcentaxe dos permisos dispoñibles nos tramos acoutados, calculada en función dos compromisos adquiridos pola sociedade de pesca.
Na actualidade, no conxunto da Comunidade existen un total de 69 entidades colaboradoras, ás que pertencen case 11.000 pescadores. Os convenios en vigor benefician a un total 55 sociedades de pesca fluvial colaboradora, que agrupan a case 9.000 pescadores (unha media de 170 socios por entidade) nas catro provincias galegas.

martes, 29 de abril de 2014

El trofeo de baile deportivo de Meis será el 4 de mayoEl "I Trofeo de baile deportivo Val do Salnés", organizado por Fervenza de Barro y el club BTroula de Meis se celebrará en el pabellón de deportes de esta última localidad el 4 de mayo. De carácter internacional, la competición prevé reunir a un centenar de parejas llegadas de distintos puntos de España y Portugal.. La entrada costará 5 euros, 3 para los pensionistas y la entrada será gratuita para los menores de 12 años. El inicio está previsto para las 10.30 horas.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2014/04/29/trofeo-baile-deportivo-meis-sera/1013679.html

En Barro, 10. A DEPUTACIÓN FINANCIA CON 305.000 EUROS A CONTRATACIÓN DE 73 OPERARIOS PARA OS CONCELLOS DA COMARCA DE PONTEVEDRAOs traballadores formalizaron os seus contratos neste mes de abril e prestarán servizo durante seis meses

·       A iniciativa vai orientada a desempregados maiores de 30 anos
Un total de 73 traballadores incorpóranse nestes días aos 7 concellos da comarca de Pontevedra con menos de 50.000 habitantes, ao abeiro do Plan de Emprego posto en marcha pola Deputación de Pontevedra e que permitirá a contratación duns 800 traballadores desempregados en toda a provincia, cun investimento global que supera os 3 millóns de euros.
No caso dos concellos da comarca de Pontevedra, a Administración Provincial acordou a concesión de subvencións por un importe total de 305.277 euros destinados a estes municipios.
Deles, 62.728,20 corresponden ao concello de Poio, que disporá no marco deste plan de emprego de 15 operarios municipais, tal e como recolle o Boletín Oficial da Provincia de hoxe.
Pola súa banda, os concellos de Barro, Cotobade, A Lama, Ponte Caldelas e Vilaboa disporán de 10 traballadores cada un, cunha achega da Deputación de 41.818,80 euros.
Pola súa banda, o concello de Campo Lameiro, que  na última actualización censal baixou dos 2.000 habitantes, recibirá da Deputación 33.455,04 euros para a contratación de 8 operarios.
Desempregados sen prestación
Os novos traballadores –que terán a categoría de peón, operario ou axudante– irán destinados a realizar labores prioritarias nos concellos entre os que se inclúen labores de recuperación e adecuación de viais, parques, xardíns e outros espazos públicos, así como de edificios e de servizos; ou execución de pequenas obras de reparación.
Con este Plan de Emprego, a Deputación Provincial responde, un ano máis, a dúas necesidades básicas na provincia: por unha banda, dar unha oportunidade laboral e facilitarlle o acceso a un salario aos desempregados que estean nunha situación máis difícil, polo que á hora de contratar os concellos terán que dar prioridade a aquelas persoas maiores de 30 anos que carezan de prestacións ou unicamente perciban axudas sociais, como a RISGA; e, por outra banda, dotar os concellos de persoal que lle permita desenvolver labores básicas no municipio para as que, a miúdo, carecen dos medios necesarios.
Os contratos serán a tempo parcial, cunha duración de 25 horas semanais, e por un período de 6 meses.

O CONSORCIO DE BOMBEIROS REFORZA O SERVIZO DOS PARQUES COMARCAIS CUN NOVO CAMIÓN, UN TODO TERREO, 12 NOVOS PROFESIONAIS E UNHA APLICACIÓN INFORMÁTICA


O Pleno do Consorcio deu conta da liquidación do orzamento de 2013 e das actuacións de mellora que se están a realizar no servizo

·    A nova aplicación informática permitirá saber en tempo real as incidencias e actuacións que realiza cada equipo
·    O novo camión incorporarase nas próximas semanas ao parque de O Porriño e o todoterreo xa está operativo en Vilagarcía

O pleno do Consorcio Provincial de Bombeiros deu conta esta mañá da liquidación do orzamento de 2013 (que se pechou cun saldo positivo de algo máis de 367.000 euros) así como das diversas melloras que se están a realizar nos diferentes parques da provincia.
Entre estas melloras figura a próxima incorporación dun novo camión de bombeiros ao parque de O Porriño e a dun todoterreo no de Vilagarcía. A isto súmanse os 12 novos profesionais que reforzarán o cadro de persoal dos parques e que se incorporan de forma inmediata, unha vez rematado o seu período de formación.
Así mesmo, na xuntanza deuse conta de que o Consorcio Provincial está tramitando a adquisición dunha nova ferramenta informática para a xestión e seguimento dos parques, que permitirá mellorar a coordinación e a eficacia do servizo. Esta ferramenta permitirá saber en cada momento e en tempo real as diversas actuacións dos parques de bombeiros e as intervencións que se realizan de forma detallada.
Ademais, tamén se deu conta do cambio de uniformidade de todos os membros dos equipos de bombeiros, que inclúe tanto a nova vestimenta como a renovación dos cascos.
O presidente da Deputación, Rafael Louzán, o director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, e o delegado da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, destacaron o bo funcionamento do servizo, a redución considerable de custes e a mellora na coordinación que se ten acadado coa posta en marcha do servizo provincial que xestiona a empresa Matinsa e financian a Deputación e a Xunta de Galicia.

lunes, 28 de abril de 2014

Xunta de Galicia:COMPARTE SAUDE.DOA SANGUE.SEMANA 21 ABRIL Ó 27 ABRIL 2014.PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Seguindo coa nosa colaboración co Centro de Tranfusión de Galicia, dentro da campaña "COMPARTE SAUDE. DOA SANGUE", publicamos a ubicación das UM de Doazón de Sangue para esta semana. E xa sabedes, doade sangue.É compartir saude