A DEPUTACIÓN ABRE A TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCATORIA PARA CREAR PARQUES FORESTAIS NOS MONTES DA PROVINCIA - Voz de Barro. Noticias

Breaking

El tiempo en Barro

El tiempo - Tutiempo.net

sábado, 15 de diciembre de 2018

A DEPUTACIÓN ABRE A TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCATORIA PARA CREAR PARQUES FORESTAIS NOS MONTES DA PROVINCIA


A Deputación anuncia unha partida de 800.000 euros para a mellora e posta en valor dos terreos

No caso de proxectos xa redactados amplíase a axuda de 900 a 1.500 euros por hectárea e permítense subvencións para actuacións puntuais

A Deputación de Pontevedra vén de aprobar hoxe en Xunta de Goberno a súa terceira e última convocatoria para crear parques forestais nos montes da provincia. A partida económica para axudar aos concellos ascende a 800.000 euros co fin de mellorar e poñer en valor terreos forestais que hoxe presenten grande deterioro debido ao seu estado de abandono, contaminación, ou perda dos valores naturais e culturais, e que supoñen condicións ideais para as vagas de lumes.

Esta derradeira convocatoria responde ao interese mostrado por diferentes concellos que teñen a vista posta na recuperación do monte dunha maneira sustentable e están a traballar tanto na redacción de proxectos como na execución dos que xa teñen redactados. As bases da nova liña de axudas sairán publicadas no Boletín da Provincia a finais da vindeira semana e abrirase un prazo amplo para presentar as solicitudes e os informes sectoriais necesarios.

Nas bases explícase que serán accións subvencionables os proxectos destinados á creación de parques forestais que teñan como obxecto preservar, mellorar e destacar valores naturais (paisaxísticos, ambientais, edafolóxicos e forestais) e culturais; as formacións arbóreas (carballeiras, soutos, fragas etc.); a preservación de especies con valor ecolóxico; a preservación do patrimonio: xacementos arqueolóxicos (castros, mámoas, petróglifos etc.), monumentos, lugares, conxuntos, tradicións ou técnicas artesanais; a adopción de medidas fronte a incendios: silvicultura preventiva, faixas de protección, devasas vexetais ou a creación de puntos de auga; a diversificación de usos: produción de cogomelos, plantas aromáticas, silvopastoreo, aproveitamento de froitos ou apicultura; así como a creación de zonas de uso e aproveitamento para a cidadanía coma sendas peonís, miradoiros, parques, rutas ou aulas de interpretación, entre outros.

Para desenvolver estas actuacións aprobáronse dúas liñas de actuación: A ‘Liña 1’ inclúe a redacción dos proxectos de parques forestais, subvencionados ata un máximo do 70 % do seu custo e cun límite superior de 6.000 € por proxecto, e a ‘Liña 2’ de subvencións para a execución das actuacións contempladas en proxectos xa redactados, subvencionados ata un máximo do 70% do custo cun límite superior máximo subvencionable de 1.500 € por hectárea. Esta cifra, explicou o vicepresidente, eleva considerablemente o máximo das axudas anteriores, que se se fixara nos 900€ por hectárea.

Por outra parte, outra das novidades das bases aprobadas hoxe é que para o cálculo do límite superior na ‘Liña 2’ teranse en conta só as hectáreas nas que se van realizar actuacións e non a totalidade do parque forestal. Por tanto, no caso de actuacións puntuais que non acaden grandes superficies (posta en valor dun xacemento, unha fonte ou un tramo de escalada, por exemplo) determinarase un área de influencia coherente ao redor que terá que vir reflectida no proxecto, e será esta a que se terá en conta para o cálculo do límite da axuda.

En ambos os casos, o 30 % restante non subvencionable ata completar o orzamento dos proxectos e actuacións -ou a cantidade que resultase no caso de se superaren os límites fixados- terano que achegar os concellos solicitantes, ben dos seus fondos, ben mediante acordos coas entidades titulares dos predios obxecto da actuación pretendida.

Os concellos beneficiarios destas axudas deberán ter executadas as actuacións antes do 31 de decembro de 2019 para a Liña 1 e antes do 30 de xuño de 2020 ara a Liña 2. Ademais, deberán xustificalas no prazo de tres meses desde a súa finalización e, en todo caso, antes do 31 de marzo de 2020 e do 30 de setembro de 2020 respectivamente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario