Voz de Barro

Síguenos en twitter

O tempo en Barro

Tiempo en Barro

martes, 31 de marzo de 2015

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA SUBLIÑA A NECESIDADE DE DOAR SANGUE DE CARA Á SEMANA SANTA

·         No transcurso das xornadas previas ás xornadas festivas, as unidades móbiles do CTG visitan máis de medio cento de concellos galegos para conquerir a colaboración dos cidadáns

Facilitar o acceso dos cidadáns á doazón de sangue é o principal obxectivo da campaña de doazón en Semana Santa que promove a Consellería de Sanidade, por medio do Centro de Transfusión de Galicia (CTG). As dez unidades móbiles do CTG están a visitar, na campaña de doazón nas xornadas previas a Semana Santa, máis de medio de concellos galegos para acadar unha media de 500 doazóns de sangue diarias, as precisas para garantir o desenvolvemento do labor asistencial dos nosos centros sanitarios.

As necesidades de compoñentes sanguíneos non diminúen neste período vacacional, xa que se incrementan as urxencias derivadas dos accidentes de tráfico e é necesario manter estable o volume de doazóns de sangue, nun período no que se rexistra unha maior deslocalización dos doadores e doadoras habituais.

Obxectivos
Durante a campaña de Semana Santa do presente ano, o CTG tenta acadar unhas 3.000 doazóns de sangue, cifra que garante o axeitado desenvolvemento do labor asistencial dos centros sanitarios galegos. Ademais, faise precisa a colaboración de doadores e doadoras de todos os grupos sanguíneos.

O CTG agarda, novamente, contar coa participación dos cidadáns e, para iso, ofrecerá as máximas facilidades aos cidadáns, mediante o desprazamento de dez unidades móbiles cada día que efectuarán as seguintes visitas:

DATA
CONCELLOS
Luns 30 de marzo
Bº Os Mallos (A Coruña), Tal (Muros), Paderne, Porto do Son, Vimianzo, O Saviñao, Escairón, Bande, Lobeira, A Estrada, Redondela e Rúa Barcelona (Vigo).
Martes 31 de marzo
A Laracha, Zona Monelos Castrillón (A Coruña), Muros, Ortigueira, Área Central-Fontiñas (A Coruña), Xove, Allariz, A Estrada, Baiona e Redondela
Mércores 1 de abril
Carballo, Cedeira, Vilaboa (Culleredo), Ribeira, Área Central-Fontiñas (Santiago), Viveiro, Verín, Cangas do Morrazo, Marín e Moaña
Sábado 4 de marzo
A Capela, Carballo, Ribeira, Paradela, Portomarín e Cangas do Morrazo

Ademais, tamén existe a posibilidade de doar sangue nos locais de doazón existentes nas sete grandes cidades galegas.


LUGAR
HORARIO
CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA (Santiago)
Luns a venres das 8.00 ás 22.00 horas
Sábados das 8.00 ás 15.00 horas
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DA CORUÑA (A Coruña)
Luns a venres das 8.00 ás 22.00 horas
Sábados das 8.00 ás 15.00 horas
HOSPITAL ARQUITECTO MARCIDE
(Ferrol)
Luns e venres das 8.00 ás 22.00 horas
Martes, mércores e xoves das 15.00 ás 22.00 horas
HOSPITAL LUCUS AUGUSTI (Lugo)
Luns e venres das 8.00 ás 22.00 horas
Martes, mércores e xoves das 08.00 ás 15.00 horas
COMPLEXO HOSPITALARIO DE OURENSE (Ourense)
Luns das 08.00 ás 22.00 horas
Martes, mércores e xoves das 08.00 ás 15.00 horas
Venres das 15.00 ás 22.00 horas
HOSPITAL PROVINCIAL (Pontevedra)
Luns e venres das 08.00 ás 15.00 horas
Martes, mércores e xoves das 15.00 ás 22.00 horas
HOSPITAL NICOLÁS PEÑA (Vigo)
Luns a venres das 8.00 ás 22.00 horas
Sábados das 8.00 ás 15.00 horas

Doar: moi sinxelo
Pode doar sangue calquera persoa de máis de 18 anos, que pese máis de 50 quilos e que non padeza nin teña padecido enfermidades transmisibles polo sangue (VIH, hepatite B ou C,...). A doazón de sangue é un acto sinxelo que permite a moitas persoas solucionar o seu problema de saúde e, mesmo, salvar a súa vida.

Para máis información, o CTG dispón da páxina web: ctg.sergas.es e tamén é posible chamar ao teléfono gratuíto para resolver calquera dúbida relacionada coa doazón de sangue ou coñecer a data dos desprazamentos das unidades móbiles: 900 100 828

Doazón de medula osea
A Consellería de Sanidade lembra, tamén, á cidadanía a importancia da doazón de medula ósea. A tal efecto, o Servizo Galego de Saúde e a Fundación Josep Carreras teñen a disposición dos cidadáns a web http://galicia.medulaosea.org que facilita os trámites de rexistro aos potenciais doadores. Neste enderezo electrónico poden eles mesmos apuntarse. Unha vez que se anoten serán chamados para a correspondente entrevista por parte dos profesionais sanitarios.

Poden ser doadores de medula ósea, persoas de 18 a 55 anos que non padezan ningunha enfermidade que poida ser transmitida ou por en perigo a súa vida polo feito da doazón.

Louzán visita el campo de O Outeiro (Barro) y el parque de A Xunqueira (Vilagarcía)O CEIP DE BARRO ENTRE AS ACTUACIÓNS. 2,652.000 PARA OBRAS DE MELLORA DOS COLEXIOS PÚBLICOS DA PROVINCIAO presidente da Deputación,  Rafael Louzán e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez asinaron esta tarde un protocolo de colaboración para xestionar de maneira coordinada preto dun cento de actuacións en centros de educación infantil, primaria e especial. 

A Deputación de Pontevedra e a Consellería de Cultura,  Educación e Ordenación Universitaria investirán un  total de 2.652.000 euros en obras de mellora de  84 centros educativos da provincia. Así se recolle no protocolo de colaboración que o presidente do ente provincial Rafael Louzán e o conselleiro de Educación asinaron esta tarde para a posta de preto dun cento de actuacións en todos os concellos da provincia. 

Dito acordo ten como principal obxectivo coordinar as obras de reforma, ampliación e mellora (RAM) programadas pola Xunta de Galicia en centros de educación infantil, primaria e educación especial na provincia de Ourense coas actuacións de reparación, conservación e mantemento que son competencia municipal.

1,381.000 euros da Deputación
Así, a Deputación, de acordo para a xestión coordinada das actuacións necesarias para   conservación, mantemento e mellora en centros de educación infantil, educación primaria e educación especial da provincia de acordo coas partidas aprobadas no Plan Provincial de Pontevedra de Obras e Servizos 2015,  destinará 

1,381,000 euros para traballos de reparación, conservación e mantemento nas instalacións de 39 centros educativos  da provincia.
Trátase de traballos tales como pintura, reparación de elementos de carpintería, limpeza de canalóns, arranxos de tellados ou reposición de cristais, e de zonas de xogo, entre outras.

992.000 euros da Consellería

Pola súa parte a Consellería  de Educación financiará  as obras de  reforma, ampliación e mellora en outros 33 centros educativos de 25 concellos. Cun investimento de 992,000 euros, as actuacións previstas atenden á reparación de cubertas, reforma de fachadas, mellora de instalacións eléctricas, pavimento de pistas, eliminación de barreiras arquitectónicas, illamentos, ou caldeiras, entre outras.

Obras de competencia municipal

Asimesmo, no protocolo asinado esta tarde, tamén se recollen  outras 23 actuacións  en centros  de titularidade municipal e que os concellos sufragarán con fondos propios.   Trátase de traballos de acondicionamento que suman preto de 280 mil euros  destinados a ó  correcto mantemento das instalacións educativas.

Mellora nas instalacións deportivas
Co fin de establecer un marco de colaboración  entre a Consellería de Cultura, a Deputación e os concellos para unha maior eficacia dos recursos destinados á educación, a  sinatura deste protocolo tamén atende á mellora nas instalacións deportivas dos centros educativos para satisfacer as necesidades do alumnado. O obxectivo é  poder abrir estas  dependencias ó seu uso por parte do resto da poboación fóra do horario lectivo para fins educativos, deportivos e culturais.  Este feito poderá levarse a cabo sempre e cando que non se interfira na programación das actividades dos centros e que se garanta a súa correcta utilización.

Todas as actuacións recollidas neste protocolo deberán estar rematadas o 31 de decembro de 2015. Se ben, poderase autorizar a modificación destes prazos causas excepcionais e tamén se contempla a posibilidade de engadir novas actuacións ás recollidas neste protocolo.  


LOUZÁN ANUNCIA QUE O VIVEIRO DE EMPRESAS DE BARRO-MEIS ACOLLERÁ A 16 NOVAS FIRMAS E ESTARÁ OPERATIVO A FINAIS DO VINDEIRO VERÁN


  •  As empresas serán seleccionadas pola Cámara de Comercio
  • El polígono apuesta por convertirse en el motor de nuevas firmas de O Salnés y Pontevedra
     O presidente da Deputación de Pontevedra, Rafael Louzán, anunciou hoxe no curso da súa visita ao polígono industrial de Barro-Meis que o Viveiro de Empresas que se está a construir acollerá a 16 novas firmas, como mínimo, e que está operativo a finais do vindeiro verán.
Louzán, acompañado polo alcalde de Barro, José Antonio Landín, e o presidente da Cámara de Comercio de Vilagarcía, Miguel Falcón, explicou que os novos emprendedores que se ubiquen no Viveiro de Empresas de Barro-Meis serán seleccionados pola Cámara de Comercio. Os tres expresaron a súa confianza en que o polígono se convirta no motor económico das comarcas de Pontevedra, Salnés e Ulla-Umia.

Datos e condicións do Viveiro
O Viveiro de Empresas de Barro-meis foi adxudicado a Copicsa por 1,6 millóns.  A obra está financiada entre Fondos Feder (80%) e Deputación de Pontevedra (20%) e é froito dun acordo da Deputación coa Fundación Incyde para a posta en marcha de dous viveiros de empresas en Barro-Meis e Lalín.
O de Barro sitúase nas parcelas A4 e A5 e funcionará en 5.136 m2 como estrutura de acollida temporal para emprazar empresas nos seus primeiros pasos no mercado. As empresas que se asenten recibirán formación, e a Deputación e o Incyde prestaranlles determinados servizos adaptados as súas necesidades concretas. As empresas instalaranse gratis os dous primeiros anos, soportando só os gastos xerais de mantemento das instalacións.
O proxecto facilitará o labor dos emprendedores, dándolle espazos e servizos adecuados para a posta en marcha das súas iniciativas, e servirá tamén de punto de partida para unha estratexia de impulso do emprendemento e promoción económica en toda a provincia.

Centro Empresarial e Depuradora
Louzán visitou tamén os traballos que se acometen para construir un Centro de Servizos e Apoio Empresarial _con cafetería, servizos, oficiñas, salas multiusos e almacéns_ que foi adxudicado a Construcciones Abal en 898.641 €.  A parcela é de 5.136 m2 e a superficie útil do novo edificio de volumes ortogonais será de 1.200 m2.
O presidente da Deputación lembrou tamén que a institución provincial tén en licitación a construcción dunha Depuradora de Residuais por 1,2 millóns. Ubicaráse na parcela nº 41 do polígono cunha superficie de 1.973 m2.  Será unha planta de depuración con capacidade ampliable no futuro. O caudal medio diario actual será de 23,8 m3 por hora e o caudal punta de horario actual de residuais de 80,2 m3/h.. No futuro, a planta deberá posibilitar caudais medio diario de 47,6 m3/h. e un caudal punta horario de 160,5 m3/h.

O polígono de Barro-Meis tén sete empresas operativas e unha porcentaxe de ocupación _cos 75.194 m2 das 16 parcelas adquiridas por Fróiz_ próximo ao 50%. A Deputación tén aberto un periodo de enaxenación directa de parcelas _nunha superficie de 130.000 €_ ao prezo de 105 €/M2. Este prezo era antes de 125 €/m2

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/barro/2015/03/31/vivero-empresas-barro-meis-arranca-16-proyectos/0003_201503A31C2994.htm

lunes, 30 de marzo de 2015

Un campo de fútbol, a la última

En las instalaciones deportivas se han proyectado obras de reforma de las gradas y de los vestuarios

Durante la mañana de ayer, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, visitó las instalaciones del campo de fútbol de Outeiro, en el municipio de Barro. Allí se han proyectado obras de reforma de las gradas y de los vestuarios.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2015/03/30/campo-futbol-ultima/0003_201503P30C4995.htm


Xunta de Galicia:COMPARTE SAUDE.DOA SANGUE.SEMANA 30 MARZO Ó 5 ABRIL 2015.PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Seguindo coa nosa colaboración co Centro de Tranfusión de Galicia, dentro da campaña "COMPARTE SAUDE. DOA SANGUE", publicamos a ubicación das UM de Doazón de Sangue para esta semana. E xa sabedes, doade sangue.É compartir saude.